Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5) op -li/c, like (lec, -leke): specialijc 3, 1, 6; gheheelic 3, 5, 1; ewelic 3, 5, 21; 6, 6; eenpaerlic 3, 13, 20; puerlic 3, 13, 22; ijdelic 3, 18, 7 ; volmaectelic 3, 18, 9 ; ghewaerlic 3, 18, 10; eweliks 3, 5, 13; wonderlike 3, 11, 7; haestelike 3, 18, 10; willichlike 4, 148, 22; vrilec 4, 48, 22; wiselic. 4, 65, 1; heimeleke 1, 6, 23; ewelike 1,9, 14; haesteleke 1, 10, 17; groet lec ir 171, 24; principaleke 1, 42, 4; qualic 3, 56, 16;

6) op -lijcs: daghelycs 3, 15, 13; 1, 190, 13;

7) op -linge : onderlinge 1, 4, 13; sonderlinghe 6, 12, 9; 5, 128, 17;

8) op kine : allengskine, stillekine;

9) op -7vaert, (wert(-s)) : vorwert 2, 5, 23; inwaert 1, 12, 16; te occidenten waert 1, 13, 9; te oriënt en waert 1, 13, 12; inwert 1, 14, 17;

10) op waer: soe waer 4, 63, 10;

11) op (ge)wise : cruuswys 1, 107, 10;

12) op gelike : des'ghelike 4, 87, 14.

Als bijwoorden worden ook gebezigd de gen., dat. en acc. van zelfst. naamwoorden, bijv. naamw., deelwoorden en telwoorden :

Genit. willens en wetens (willends en ivetends) 3, 6, 2; 6, 204, 22; wetens (wetends) 3, 73, 17; eens 3, 9, 16; anders 3, 15, 20; willens 2, 97, 15; al willens 2, 5, 6; vri willens 2, 105, 7; 106, 25;

Dat. te male 1, 13, 6; 39, 26; sulcker wise 1, 46, 11; te rechte 3, 50, 10; gheliker wijs 1, 48, 17 ; besiden 1, 244, 10; drivoldegher wijs 1, 109, 10;

Acc. menichwerven 3, 9, 16; al die wile 2, 18, 18; dicwile 3, 73, 23; 75, 16; dicwijl 3, 58» 10; 3,73, 23; 75, 16; 1, 3, 16; die wile 3, 74, 4; sulke stont 3, 64, 24; sulc stont 3, 15, 3, somtijt 3, 70, 11; alle tijt 3, 78, 14;

3, 104, 7; somwile 3, 89, 11; alle weghe 3, 90, 3; barvoet

4, 149, 3; op een nuwe 1, 177, 12.

Bijwoorden zijn ook samengesteld uit twee bij-

Sluiten