Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijv. naamwoorden, i. bij praedicatief gebruik "68

2. bij atttibutief » ^

Bijv. naamw. zelfstandig gebruikt 76

Trappen van vergelijking

Voornaamwoorden. .77

Persoonlijke voornaamwoorden. 1. Geslachtloos .. . • • • •

2. Pers. voornaamw. v. a. j pers».

Bezittelijk voornaaamwoord 87

Vragend * ' 89

Aanwijzend » .93

Samengesteld aanwijzend vooi naamwoord (j8

Betrekkelijk voornaamwoord 98

Onbepaald » " " ..114

Telwoorden. Het hoofdtelwoord ^

Rangtelwoorden J22

Vermenigvuldigingsgetallen ^

Deelingsgelallen )2,

Numerale bijwoorden ~

Bijwoorden 126

Voegwoorden .... 127

Voorzetsels 127

Tusschenwerp%|ls ... -

Sluiten