Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jongen," zuchtte ze, „weet-je uitkomst ?"

Hij knikte vroolijk van ja.

„O, moeder," zeide hij, „ik ben toch zoo'n ezel geweest!"

Ze zag hem weer een weinig angstig aan.

Toen viel hij haar om den hals, en trillende van blijdschap fluisterde hij in haar oor.

„De Lamp, moeder de Wonderlamp I"

En haar zacht en liefkoozend uit zijn armen los makend, liep hij op een draf het vertrek uit, en holde, dat het huis er van dreunde, naar zijn eigen kamer. In een oogenblik had hij de Wonderlamp te voorschijn gebracht, en terwijl hij lachte van inwendig genoegen, wreef hij zoo hard als hij kon.

Een schitterend licht, een siddering van geluid door de kamer.... en daar klonk het:

„Wat wilt gij?... Ik en al de dienaren van de Lamp zijn bereid u te gehoorzamen!" ....

Sluiten