Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)S"J

NA CRONJE'S OVERGAVE

—•

REDE

uitgesproken den 4a^ Maart 1900 in de Nieuwe Kerk te 's-Gravenliage

door

Dr. J. H. GERRETSEN.

TEN VOORDEELE DER ZUID-AFRIK, VEREENIGING.

TWEEDE DRUK.

's-Gravenhage,

Firma H. J. GERRETSEN.

Sluiten