Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inderdaad het geval is. Het is bijna onmogelijk, dat deze hoogmoed niet bij ons gevonden zou worden Wij zijn zondaren, wij hebben allen een hoogmoedig hart. Neen wij kunnen het niet verdragen, dat zij geslagen zijn. En hierin schuilt voor een goed deel de oorzaak der vlijmende pijn, die ons doorboord heeft, die ons heeft doen opvliegen en dan weer stil en lusteloos heeft gemaakt. Er is niets pijnlijkers dan gewonde trots. Gegriefde hoogmoed is tot alles in staat. Gegriefde hoogmoed mede heeft Jezus aan het kruis gebracht, de gegriefde hoogmoed van de pharizcërs, die het niet verdragen konden, dat Jezus altijd hun meerdere was en bleek te zijn, dat Jezus geen notitie van hun nam, deed alsof zij er niet waren met hun invloed, en eenvoudig Zijn eigen gang ging.

Zuiver dien hoogmoed uit! Laat branden die felle vlam daar van binnen, buig het hoofd, aanvaard dit. Uw geestelijk leven zal toenemen in kracht, gij zult worden gereinigd. Hier is nu een van die oordeelen Gods, waarvan in den eersten psalm gezegd wordt, dat de goddeloozen daarin niet kunnen bestaan. Hier is nu een krisis voor uw geestelijk leven, een krisis, die als ge ze doorkomt, doorbidt en doorworstelt, u een groot gewin zal brengen. Wie weet, hebben de beide Republieken niet eenzelfde zuivering van noode. Na zooveel overwinningen was loutering noodzakelijk. Ook zij zijn menschen met een zondig en bedorven hart. Ook in hun binnenste tiert de hoogmoed welig. Ook zij loopen gevaar zich te gaan beroemen. Dat ook zij het hoofd buigen, dat ook zij dit aanvaarden, en de roede kussen. Het is niet bij geval, dat hun dit is overkomen, maar van Gods Vaderlijke goedheid, die geeselt een iegelijken zoon, dien Hij liefheeft.

Ik heb bij vernieuwing geleerd, Gemeente, dat ik het kruis niet wil. Ik dank God, dat dit alles in de lijdensweken heeft plaats gevonden nu wij geroepen worden het kruis des Heeren te overdenken. Wat is dit kruis anders dan de aanvankelijke schijnbare overwinning van het onrecht? Jezus zelf heeft zijn lijden aldus beschreven. „Dit is uwe ure en de macht der

Sluiten