Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je er af. 8. Een broodschrijver. 9. Weg die buik. 10. I. Alleen om dat poppetje. 11. II. Wat er van haar geworden is. 12. Natura. 13. Is Jantje bang voor Ootepa. 14. Reünisten. 15. Wat uw schoothondje niet lust. 16. I. Andante. 17. II. Allegro finale. 18. Jagt-ambitie. 19. Een jagers-hart. 20. I. Te veel. 21. II. Te weinig. 22. III. Genoeg. 23. I. Wat doe jij op 'n concert. 24. II. Hé meneer Ui. 25. Zuigen en knijpen. 26. I. Gladdigheid. De erfoom. 27. II. Spijkerbalsem. 28. III. De oude heeren en de milleaterre magt. 29. IV. Sluis-af. 30. Voor de ramen van haar. 31. De muilkorf. 32. I. Voor dat ze haar gevraagd hebben. 33. II. Na een blaauwtje. 34. I. Poffertjes. 35. II. Poffers. 36. Liesje en Marietje. 37. Het ontbijt van een naturalist. 38. I. Als knaap. 39. II. Als jongeling. 40. III. Daarna. 41. I. De roos in knop. 42. II. Een goede zuster en voor een zak lekkers. 43. III. Twee boeken. 44. IV. Onder hun oogen en achter haar rug. 45. V. In het licht en in den nacht. 46. VI. Haar verjaardag. 47. VII. Een blik ten hemel. 48. VIII. I)e roos in de hospitaals-ontleedkamer. 49. IX. Kinderen en kindskinderen. 50. X. ANATKH.

Deel II: 51. Titelplaat. 52. Een hypochonder oud heer. 53. Een meespeler. 54. Natuurgenooten. 55. Hondenzaken. 56. I. Het paard, jong. 57. II. Het paard, oudgediende. 58. I. Boven. 59. II. Beneden. 60. Nox. 61. I. Laster. 62. II. Het mooiste meisje. 63. III. In onschuld. 64. IV. Lasterclimax. 65. V. Op de societeit. 66. VI. Miskenningsclimax. 67. VII. Gebed der wanhoop. 68. VIII. De doodgraver. 69. IX. Wat ze had kunnen zijn. 70. X. De prooi des lasters. 71. I. De romance. 72. II. De romance. 73. Een oud-jong-heer. 74. Hosse! 75. Bij 'tnaar bed gaan. 76. Een lectuurtje. 77. Explicatie van de eclips. 78. Totaal geëclipseerd. 79. Schrijverij. 80. Verdwaald. 81. Vruchten van één boompje. 82. B .. i. . e .. f.. s . . t. 83. Armen. Kijken. 84. Twee mannetjes. 8 5. Plezierig geplaatst. 86. O. 87. Sectedienst. Godsdienst. 88. I. Strijd. 89. II. De droom. 90. III. Overwinning. 91. De vertroosteresse van den kunstenaar. 92. I. Uren die men nooit vergeet. 93. II. Waken. 94. III. Liefde. 95. Dubbeltjes eerlijkheid. 96. De brave, opregte, en de wereld. 97.1. Illusies. 98. II. Werkelijkheid. 99.1. Moppers. 100. II. Bevredigd.

Deze bundel is vermeerderd met 3 nieuwe platen, die in de vorige uitgaven niet voorkomen, namelijk 14. Réunisten, 31. De muilkorf, en 80. Verdwaald. Daarentegen kwamen in de vorige uitgaven voor, maar zijn in deze weggelaten, de 3 platen: Het begin van het einde eener Arnhemsehe muzijkfeest intrigue (Hans Sauerkraut), Dienstbare geesten. I. („Wat! — Jij, in ons bed?!"), en Engelsche kinderen, spelende op een grasplein te Greenwich, met 16 bladzijden tekst, getiteld: Iets over Londen, waartusschen een aantal houtgravuren, (de tekst zonder de houtgravuren is opgenomen in Schetsen met de pen, tweede bundel), terwijl in de nieuwe uitgave van den bundel Zoo zijn er! overgebracht zijn de 3 platen: Een studententafel (konijnen en postelijn), Een neefje die ès voor zijn plezier bij zijn neef den student over is, en Een litterarisch dispuut (Alla, wippen!).

Deze bundel is sedert vele jaren uitverkocht. De laatste 50 exemplaren werden tegen den verhoogden prijs van f50.— verkocht.

Sluiten