Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58. DE OUDE HEER GRAFFNER UIT DE ZEYEN KERKEN YAN ROME TE AMSTERDAM. 8vo. Eerste ets van A. Ver Huell. Uit de hand gekleurd. Met bijschrift.

Komt voor iu Nederland, jaarg. 1856 deel II blz. 236. Met vele gephantaseerde bezoekers bijgeteekend opgenomen in Afspiegelingen No. 51, onder den titel De zeven kerken van Rome. Het bijschrift is opgenomen in Schetsen met de pen, tweede bundel.

59. OUD- EN JONG-HOLLAND. fol. oblong.

Komt voor in Nederland, jaarg 1857 deel I. Opgenomen in Afspiegelingen No. 45.

60. Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Amst. Jaarg. 1857. Deel I. 8vo. half led. bd. Met platen.

Op bladz. 22 bevindt zich eene plaat van A. Ver Huell: Het leeskabinet 185 7, waarschijnlijk als titelplaat bedoeld. Zonder tekst.

61. De plaat uit bovengenoemd tijdschrift afzonderlijk. 4to.

62. Platen uit den Tijdspiegel, jaarg. 1857 deel I en II, 1858 deel II, 1859 deel I en 1864 deel I. 21 sts. roy. 8vo, 4to en fol.

oblong. Bij slechts ééne dezer platen is een bijschrift gegeven.

Opgenomen in

Algemeene titelplaat ..... Afspieg. No. 1.

Titelplaat Tijdspiegel-phantasieën. (1857—58.) „ „ 2.

Jaarg. 1857 deel I.

Blz. 1. Geest en stof . . . . „ „3.

„ 241. Zwakte. — Sterkte ... „ „7.

„ 321. Chic. — Sjiek .... „ „ 14.

„ 401. Wel bezorgd .... „ ,, 16.

Jaarg. 1857 deel II.

Blz. 1. Sterven met — zonder godsdienst. „ „ 4,

„ 81. In functie. — In vacantie . . „ „17.

„ 161. Zen huis? ..... „ „ 15.

„ 241. Fataliteit ..... „ „6.

„ 321. De twee brieven of kleinzoon en zoon „ „ 18.

„ 409. Titelplaat Tijdspiegel-realiteiten. (1858) „ „ 13.

Jaarg. 1858 deel II.

Blz. 1. Eigendom en genot . . . „ „11.

,, 93. Een wolf onder de schapen. . „ „ 9.

„ 255. Het leven..... ,, „ 12.

„ 415. Aristocratie en democratie in de kunst. „ „ 8.

Jaarg. 1859 deel I.

Blz. 1. De oude dienstmeid . . . „ „5.

„ 97. Het Kersboom-feest te Arnhem (in Musis Sacrum), 2 platen. 'Met bijschrift.

,, 337. Nieuwe Hunnen bij een oud Hunnebed „ „ 10.

Jaarg. 1864 deel I.

Blz. 417. Wie mij, oude vrienden optafel-

dansende, verscheen. . . Ze zijn er! „ 12.

Sluiten