Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71. EENE AANGEZICHTSPIJN-PHANTASIE. 1850. gr. fol.

Met een afdruk der verkleinde photolithographie, opgenomen in Ze zijn er! No. 41.

Deze plaat, eene der geniaalste teekeningen van Ver Huell, zich kenmerkende door eene groote mate van oorspronkelijkheid in opvatting en uitvoering, stelt de folteringen voor, die een lijder aan aangezichtspij n te verduren heeft. De patiënt is door een aantal kwelgeesten omgeven, die op zijn hoofd trommelen en hameren, in zijn oor blazen, zijn schedel doorzagen, zijn gezicht met gloeiende pijlen beschieten, zijne tanden uittrekken en met angels en weerhaken zijne zenuwen in beweging brengen, terwijl hij in zijne ontstelde verbeelding eene onafzienbare reeks chirurgische foltertuigen en chemische praeparaten, benevens een begrafenisstoet van geraamten en grijnslachende kosters ziet voorbijhollen.

72. DEN TURK HELPEN. 1854. 4to.

Opgenomen in Afspiegelingen No. 48.

Spotplaat op den Krim-oorlog, voorgesteld door een Turk, Rus, Engelschman en Franschman. De Turk ligt op den grond en wordt door den Rus aangevallen, terwijl de Engelschman en Franschman, onder den schijn van tegen den Rus te vechten, den Turk op het lijf trappen, zoodat hem het geld uit den zak rolt en het bloed uit den neus spat. Over eene beschuttende hoogte gluren Duitschers, Oostenrijkers en andere mogendheden.

73. THOMAS PETERS, OITD 112 JAREN. 1857. fol.

Uitgegeven geheel ten voordeele van dien behoeftigen grijsaard.

Verkleind opgenomen in Afspiegelingen No. 50, met Herman Veenbrink. Zie No. 19 in den bundel Uit liet verleden, No. 82.

74. LUCIFERS-KINDEREN. 1857. fol. oblong. Penteekening op steen. Niet in den handel.

Door Kramm *) als ets beschreven, onder den titel Een winter-tafereel.

In beperkt aantal exemplaren gedrukt als prijs voor eene in 1857 te Rotterdam gehouden verloting voor de inrichting tot wering der bedelarijen van kinderen door het venten van lucifers.

Opgenomen in Afspiegelingen No. 49, met eene kleine wijziging in den achtergrond. De wagen met schapen op deze plaat is op de penteekening eene koets, met een livreiknecht achterop, terwijl deze op de plaat de koetsier is.

75. DE OUDE DIENSTMEID, fol. oblong.

Opgenomen in Afspiegelingen No. 5.

Afzonderlijk uitgegeven plaat, na alvorens in den Tijdspiegel te hebben gestaan. Zie Platen uit den Tijdspiegel, No. 62.

*) De levens en werken der Hollandsche en Ylaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tgd, door C. Kramm, 1857—64.

Sluiten