Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. H. JNo. —

door den watersnood, 1855, bevattende 24 etsen, genommerd 1—24, met titelplaat, terwijl men aan de binnenzijde van den omslag de verklaring der afbeeldingen vindt. De overige etsen zijn naar en door C. Immerzeel, Mari ten Kate, D. van der Keilen Jr., E. Koster, J. Pelgrom, C. Rochussen, G. A. ftotli, J. L. Sörensen, J. F. Tack en H. A. van Trigt.

53. 94. W. van de Poll, Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855. Tiel, 1855. 4to. Met eene titelplaat van Alexander V. H.

De titelplaat is eene zinneprent op de overstrooming. Eene zuil, met de beelden der Apostelen, boven eindigende in eene wolk Liefde, deelt de plaat in twee afdeelingen, voorstellende het bezoek en de milddadigheid des Konings aan de watersnoodlijders; bovenaan links het penningske der weduwe, rechts de barmhartige Samaritaan.

95. De titelplaat uit bovengenoemd werk afzonderlijk, fol. oblong.

54. TITELPLAAT VOOR HERMAN, DICHTSTUK DOOR E. W. VAN DAM VAN ISSELT. Zie No. 49.

55. 96. BERNARDUS VAN DEN BRINK. 1856. Niet in mijn bezit.

Eerste lithographje van Ver Huell.

Het eenige mij bekende exemplaar is in het bezit van Dr. C. E. Daniëls te Amsterdam.

56 en 57. 97. PHANTASIEËN. No. 1. PROZA. 1857. gr. fol. 2 Verschillende voorstellingen.

De eerste plaat stelt voor boven links: Verzen, verzen, verzen, verzen..., en rechts: Diners en soupers, en soupers en diners; beneden links: Hoort zijn eigen gedichten lezen, een eeuwigheid lang...., en rechts: En die lever groeit altijd weer aan .. ..; in het midden een grijsaard, op elke hand een doodskop houdende: „Kent Uwé ze nog uit elkaar? — Ik niet." Van deze plaat bestaan slechts eenige weinige exemplaren. Voor de uitgave heeft Ver Huell de idee geheel gewijzigd en de andere plaat geteekend, waarop links: Diners en soupers, en rechts: Gevoel, gedachte, met vele voorstellingen daarnaast en daaronder.

58 en 59. 98. DE SCHILDER WIERTZ, STAANDE IN ZIJN ATELIER, EN ZIJNE VILLA TE BRUSSEL. 8vo. 2 Platen. Met bijschrift.

Komen voor in Nederland, jaarg. 1857 deel III. De platen zijn later niet weder opgenomen, maar het bijschrift in Schetsen met de pen, tweede bundel.

60. 99. LEVIATHAN. - ENGELANDS VOORUITGANG, fol. oblong.

Komt voor in Nederland, jaarg. 1858 deel I blz. 84, en niet in den Tijdspiegel, zooals Ver Huell abusievelijk in de lijst zijner werken heeft vermeld.

Spotplaat op de Great Eastern, destijds het grootste stoomschip, dat

Sluiten