Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'S MENSCIIEN LEVEN, MORGEN EN AVOND. 1884. Kleurteekeningen.

B. .Tanse Johz. te 's Gravenhage.

MEMENTO VIVERE. 1884. Schilderij. Een doodskop met bijwerk. Gemeente Arnhem.

HONGAREN-CONCERT. 1884. Teekening.

Mevrouw Buijs, te Nijmegen.

ILLUSTRATIËN VAN DEN ROMAN KENILWORTH. 1884. Album met een aantal teekeningen, op de kostschool geteekend.

Dr. .T. J. de Gelder. Thans in het bezit van den heer C. Dasse Hesselink te Arnhem.

REINIER EN ADELHEID. 1885. Teekening. .T. J. A. Goeverneur.

L'AVARE, 1856. 1885. Teekening.

Voor het Kleine-Gartman-album geteekend.

GROOTE KLEURTEEKENING. — A OLYMPIO. — VOIX 1NTÉRIEITRES. — VICTOR IIUGO. 1885. Teekeningen.

Th. van der Beek.

A OLYMPIO. 1886. Teekening. Dezelfde voorstelling, anders. .T. L. Beijers, destijds te Utrecht.

ALBUM MET EEN AANTAL TEEKENINGEN. 1886. Dr. .T. van der Eist.

JEUGD. 1886. Schilderij.

A. C. A. Tielkemeijer.

HET GESLACHT VER HUELL. Geschiedenis en genealogie. Met stamboom en de in kleuren geteekende wapens van het geslacht en de vermaagschapte familiën, door A. A. Vorsterman van Oyen. fol.

Hierin bevinden zich de portretten van C. H. Graaf Ver Huell, M. A. Ver Huell, C. A. Ver Huell, Mr. E. A. Ver Huell, .Thr. W. de Vaynes van Brakell, Q. M. R. Ver Huell, F. Ver Huell en E. Ver Huell, alle door A. Ver Huell omstreeks 1893 in kleuren geteekend.

Gemeente Arnhem.

Sluiten