Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BI. 17 noot. Staat: 798, lees: 799.

287a. Magazijn of Artilleriehuis. T. door J. A. Crescent. 1790. ,5/,9.

289a. Gothiek poortje in de Kazerne aan de Doelenstraat. Ontruimd 1858, afgebroken 1861. T (door M. J. Stucki).

»/„. Zie ns. 587—590, 647a.

289b. Bouwval der afgebroken wordende Kazerne. T. door

M. J. Stucki, 1861.

290. Staat: 1861, lees: 1866 voor het bouwen der hoogere burgerschool.

290a. Gesloopte dollen (kazerne) te Alkmaar 29 Juni 1866. T. door M. J. S(tucki). 1%4-

Lands-bestnur.

300. Bij te voegen : j. van der Wyele, die .het leen gekocht en allodiaal gemaakt had, beleende het in 1593 (Aanteek. v. Eikelenberg).

304. Te lezen: Geschilderde glasruiten en in hout gesneden opschriften in genoemd huis. L (naar J. C. bn. du Tour, 1822).

304a. Het oudste Huis te Alkmaar (het overgebleven gedeelte van het Koning-Willemshuis). CG. naar J. J. van Nieukerken. 1893.

304b. Gevelfragment Pi et er straat B 9 te Alkmaar. Z. naar G. v. A(rkel).

308a. Postgebouw Alkmaar Plan voor verbouwing (uitbreiding aan de achterzijde, geschied 1890). L. 309a. Plattegrond [en opstand van het zuidelijk front] van het Huis van Arrest en Huis van Verbetering te Alkmaar; wat het laatste betreft na den aankoop der Geneeskundige School in 1859 en vóór den herbouw van dat pand tot slaap- en ziekenzalen in 1862, T. "r"/ss309b. Plattegrond der tweede verdieping van liet Huis van Arrest en Huis van Verbetering te Alkmaar. 1856. T. 59/0309c. Ontwerp der nieuwe Slaap en Ziekenzalen aan het Huis van Verbetering en Opvoeding voor Jongens te Alkmaar. T. door C. Clausing. 58/94-

Sluiten