Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

337b. Koningin Wilhelmina. Portret tusschen de Nieuwe kerk te 's Gravenhage en de waag te Alkmaar. CG.

337c. Toren van de Waag te Alkmaar. Z. naar (A. W.) W(eissman).

337d. Poids public de la ville d' Alkmaar. Pt.

337e. De Waag te Alkmaar. PL. naar G. P. J. Kalemink.

337f. Waagtoren [bedoeld: Waaggebouw met toren] Alkmaar. Pt.

342a. Waaggebouw en Kaasmarkt. Pt.

342b. Kaasmarkt. Alkmaar. Pt.

342c. Als boven. Kleiner. Pt.

342d. Waaggebouw en Waagplein met beproeving der brandspuiten. P. 1895.

342e. Le marché d' Alkmaar (Nord-Hollande): Paysans dechargeant leurs fromages. Pt. ■m kleuren naar F. de Haenen. 1899.

342f. Degustation; marché conclu. — Transport aux balances et pesée. — Le quai du marché d' Alkmaar. Pt. naar denzelfde.

342g. Embarquement de fr omages sur le quai d' Alkmaar. Enz. Pt. in kleuren naar denzelfde.

343, 343a. Staat: 2 T., lees 2 Doortrek-T.

344. Staat: 16/24, lees 17/27.

345a. Vismarkt, tot Alkmaar. 1729. T. door C. Pronk. 1,/ïl.

353a. Vischmarkt Alkmaar. Pt. 1900.

355. Bij te voegen: Het Monniken-erf — het terrein van het afgebroken minderbroedersklooster — werd in 1605, met afbraak van enkele perceelen, tot koeien- en paardenmarkt bestemd.

363. Staat: gebouwd in 1785, lees: gebouwd in 1781.

363a. Zoutkeet „de Eendragt", Zevenhuizen en de zoutkeet „de Oranjeboom". T. door J. A. Crescent 1786. >0/52.

364. Staat: T., lees: T. naar J. A. Crescent.

365. »» d j> n v r> »

366a. De Zoutkeet den Burg der stadt Alkmaar 1797. T. door J. A. Crescent. 31/27.

Sluiten