Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

816a. Feestmerken van wijn, bier en sigaren bij het derde eeuwgetijde van Alkmaars Ontzet.

817b, c en d. Eerepoorten op den Stationsweg bij Scharloo, op den straatweg bij het huis „Bellevue" en in deLangestraat, bij het bezoek der Koninginnen, 27 Sept. 1894. Drie 1'.

817e-g. Versieringen ter gelegenheid der inhuldigingsfeesten, gevierd 13 en 14 Sept. 1898. e. Bloemstukken in de Mient en op de Steenenbrug. f. Eerepoort op de Laat bij de Hofstraat, g. Versiering aan het waaggebouw door de kaasdragers. 3 P.

817h-i. Uitreiking van een banier aan het corps „Klein maar dapper", den 10 Sept. 1898. 2 P.

817j. Klaas Ariën Boogh, oud 11 jaren, commandant van „Klein maar dapper". Ten voeten uit. P.

817k-o. Praalwagens in den optocht, gehouden 13 Sept. 1898. k. Neêrlands hoop, 1. Het Vaderland, m. Hollands zeeroem, n. Neèrlands roem, o. Alkmaar. 5 P.

Inboorlingen.

818a. Petrvs Nannivs. G (door Ph. Galle).

BI. 54 noot. Bij te voegen: 244a en 651.

840a. Als voren. CG. verkleind naar het vorig nr.

847a. Als voren. Proefdruk.

847b. Als boven. G. door denzelfden naar J. Buvs. 847c. J(acob). Nie U W e n h U i S. Geb. 1777, luthersch predikant te Zutphen en te Utrecht, hoogleeraar in de wis- cn natnurk. te Deventer en in bespieg. wijsbegeerte te Leiden, emer. 1843, overleden te Vleuten 1857. L. door J. P. Berghaus 1847. 847d. Als boven. In Ac ad emia Lugduno-bat. Prof.

O r d i n. L.

851a. Als boven. CG. naar nr. 851.

856a. Als boven. IIG.

869a. Als boven. L.

869b. Als boven. G. door P. J. Arendzen.

Sluiten