Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

948k. Oude boerenwoning over het Sparrenbosch. T. door denzelfde, "/ao-

957a. 't Dorp Heilo. G. door C. Brouwer naar het vorig nr.

958a. Gezicht te Heiloo. G (door Hoogkamer?).

959a. Heiloo van den Achterweg te zien. T. door M. J. S(tucki). n/2:.

959b. De pastorie van ds. Iiasebroek. T. door M. J. Stucki. *°/32.

959c. Gezicht uit de pastorie op de kerk. T. door denzelfde. 20/3o.

960a. St. Willebrordus put. 1835. T. door M. J. S(tucki).

961a. S t. Willibr ordusput'en de Preekstoel te Heilo 1 857. SG. naar J. A. de Rijk.

963a. Willebrordusput te Heiloo. Pt.

963b. Willebrordus Put Heilo. Pt..

963c. Dito. T. door C. W. Bruinvis 1900, naar J. G. \ eldheer. "/is-

964a. Bij „de Rustende Jager". 1895. P.

964b. Gezicht op Heiloo. Pt. 1896.

964c. Herberg „de Rustende Jager". Pt. 1896.

964d. Herberg „de Onderneming". Pt. 1896.

967. Bij te voegen : sedert 1890 sanatorium.

967a. Sanatorium „Huis Overweg" van achteren. P.

967b. Huis Overweg. Heilo. Pt.

968a. J(ohannes). P(etrus). Hasebroek. Predikant 1836—43. L. Silh.

968b. J. P. Hasebroek. S1G. door F. W. Burmeister.

974. Staat 1644, hetgeen volgens een latijnschen chronicon 1646 schijnt te moeten zijn.

982 en 983 stellen niet het ware Ypestein voor.

983a. Het huis Ypestein. Het werd voor afbraak verkocht in 1749 en daarna gesloopt, uitgezonderd de omringmuur met hoektorentjes en de voorpoort. T (door C. Croll, 1750). "Vs#-

987. Bij te voegen: door S. Savery.

990a. O. L. Y. ter Nood ofRunxputte. — S. Aelberts Put bij Egmond 185 7. SG. naar S. v. Buserov en J. A. de Rijk.

Sluiten