Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1358d. tïenrik, Heer van Brederodc. G. door J. Houbraken.

1358e. H e n r i k, II e e r e van Brederode. G. door J. P(unt).

1358f. Hendrik van Brederode. S1G. door J. F. C. Reckleben.

Schoorl.

1362a. Rietwijk in welstand — in Kennemevland bij Poelenburg. T. door A. Rademaker. ,8/57.

1363a. Dito. ï. door C. Croll. 15/i7. De richting der gebouwen

is tegenstrijdig aan die op het vorig nr.

1370a. Dito. T. door J. A. Crescent, 1810, naar A. Zeeman. 3o/43.

1371a. Dito. T. door .T, A. Crescent, 1810, naar J. P. v.

Horstok. 30/43.

1372. Staat: denzelfde, lees: II. Tavenier.

1373a. Dito 1798. T. door J. A. Crescent, 1811. 29U%. 1376a. Raadhuis te Schoorl. Z. naar G. v. A(rkel). 1376b. R a a d h v i s te Schoorl. Van binnen. G. naar J.

G. V(eldheer 1897).

1377a. Dito 1799. T. door J. A. Crescent, 1811. 39/43. 1379a. Schoorl van den weg naar Schoorldam gezien. T (door

M. J. Stucki 1885). n/2S.

1379b. D uing e z i ch t te Schoorl. Pt.

1383. Te lezen: 1383, 1383a—f. Schoorl met de verwoestingen, veroorzaakt door den veldslag van 2 October 1799. 7 T. door J. A. Crescent, 1811, naar zijne schetsen van Mei 1800. Elke S9/»3.

1385a. Origineel van het vorig nr. T (door A. J. Ehnle). i9. 1388. Staat: bei-., lees: bevestigd.

1392a. Het dorp Groet. T. naar J. G. V(eldheer 1897). 1892b. V o o r m a li g raadhuis te Groet. Z. naar G. v. A(rkel).

1393a. Aan den Slaperdijk te Harregen. G. naar J. G. Veldheer 1897).

Sluiten