Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koedijk.

1406 vervalt.

1419a. Huiswaard. T (door M. J. Stucki 1860—70). 8/,3. Sint Pancras.

1439a. Kerk te S t. Pancras. Z. naar G. v. A(rkel 1890).

Broek op Langedijk.

1449a. Broek op Langedijk. Gezicht bij het raadhuis. P. 1900.

1449b. Ger. (bedoeld Ned. Herv.) Kerk en Pastorie

Broek op Langedijk. P. 1900.

1449c, d. De koolmarkt of haven. 2 P. 1896.

Zuidscharwoude.

1454a. Z u i d - S c h a r w o u d e. Gezicht bij het raadhuis. P. 1900.

Noordscharwoude.

1463. Te lezen: Nis in de kerk te Noord-Schar-

woude. Z. naar G. v. A(rkel 1Ö90).

1463a. L e u n i ng — en Paneel van den Predikstoel te Noordscharwoude. Z. als vorig nr. 1465a. Laadp 1 aats te Noord-Scharwoude. P. 1900.

Oudcarspel.

1466a. Outkarspel 16.. T. door J. S(tellingwerf). 13/i7. 1466b. T Regthuijs van Outkarspel. 1726. T. door denzelfde.

% 7-

1466c. Outkarspel (de kerk) 1726. T. door denzelfde. 13/j7. 1466d. De kerk, noordzijde. T. door C. W. Bruinvis naar

H. Tavenier 1791. ,2/,8.

1466e. Dito dito. T. door B. G. ten Berge, vóór 1867. 22/3g.

Sluiten