Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVULLINGEN DER KAARTENVERZAMELING, beschreven op bl. 97—101.

L a H o 11 a n d e Septentrionale autrem. Westfrise au' Bal. F. a Bereken rode. G. Exemplaar waarop de Schermeer en Heerhugowaard bedijkt zijn.

K enne m aria et "Westfrisia vulgo et vernaculé Noord-Holland door en bij N. Visser; ed. van P. Schenk Jr.

N o o r d t II o 11 a n d t. G.

Provincie Noord Holland. Kaart der overstrooming.... op den 4 Febrary 182 5. G.

Kaart van do provincie Noord -Holland, verdeeld in gemeenten; door D. Heyse. 185 5. G. Afdruk op linnen.

Kaart van Noord -Holland, aanwijzende de bestaande en de nu voorgestelde kiesdistricten voor de verkiezing van leden der Provinciale Staten, 188 9. SG.

Noord-holland (door J. Kuyper). L.

Nieuwe Kaart van het departement van Texel, verdeeld in VII Ringen. G (door C. van Baarsel). Latere herdruk van nr. 807.

Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van Ken nemer land met de Bannen van Westsaanen, A s s e n d e 1 f t, Heemskerk, W y k aan D u y n, V e 1sen, S paar n wou de. Bij de wed. N. Visscher, ed. van P. Schenk. Jr.

Kaart der afwatering van Soersaap in de gemeenten B 1 o eme n daa 1 en V e 1 s en. September 1823. G. door D. Veelwaard en Zoon.

't Hoogh-heemraetschap van de Uyt waterende Sluyzen in Kennemerlant ende Westfrieslant. Met de wapens van Gerard van Egmond v. d. Nijenburg e.a. G.

Sluiten