Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duinen tot Petten in den Iaare 1681. Copie-T. door I. Nierop Landmeter 1793. ss/4i*

Kaarte figuratief Wegens de situatie enz. als voren. Copie-T. door B. Wisboom 17 95 . 33/4

Dijkgraaf en Ilooglieemraetschap der Zeeweeringen van den Hondsbossche en Duvnen tot Petten. G. in 4U. Uitg. van H. de Leth.

Dijkgraaf en Hoogheemraatschap der Zee weeringen van den Hondsbossche en Duijnen tot Petten. SU. naar Spruvtenburgh en de Leth.

Kaart-figuratif van de Hondsbossche Zeeweering, de ag ter 1 eggen de Landen, D ij ken en aan paal en de Districten. SG. naar T. Sabrier en I. Jvierop 1791.

Figurative Kaart van de Hondsbosch Zeeweering. Petten, de Haze-polder en de Zuid Zijpe en een gedeelte van liet Groot Kanaal, behoorende bij een Plan van Uitwatering en ZeeIfaven bij Petten. T. door C. Langerveld Jz. 1825. r,r,/7l.

Kaart van de Hondsbossche Zeeweering, aanwijzende de Stranden, Berm te en verdere zaak en. SG. naar J. Peereboom Bz. en X. J. Peterse, aangevuld met opmetingen van C. v. d. Ster in 1835.

Hoog en Laagwaterlijn, bezuiden hoofd W, opgenomen in 1839 en 1845. T.

Situatie en profilteekening van de Hondsbossche Zeewering tusschen de hoofden. Opgenomen in Xovember 184 9. SG. naar C. J. Bollee, in 10 bladen. Met aanteekeningen tot 1857.

Houten sluisje in den Slaperdijk .... opgeruimd in 1849. SG.

Steen en duik er sluis met vleugelmuren en beschoeijingen in den Slaperdijk, daar gesteld

in 1849. SG.

Hydrografische Kaart van de Nederl. Kust 1859, Paskaart 1725 en Zee Caart 1760. SG.

Situatie Kaart van de P e 11 e m e r - Z e e w er in g, met

Sluiten