Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V/ OORWOORD.

r was in een sprookje eens een prins, op wiens leven vooral van invloed was, dat hij in een

lieflijke reine omgeving werd geboren, 't Moest zijn te midden van groene bosschen, mollige heuveltjes en ranke dennen, die zich spiegelden in heldere meertjes. Omdat 't een sprookje was had de dichter het in zijn macht, de geboorteplaats van den prins zoo dichterlijk mogelijk te zoeken. Hij reisde dus door ons gansche land, zag uit naar alle mooie plekjes en koos ten slotte de omgeving van .... Oisterwijk.

Gij allen, voor wien dit geschreven is, gij doorreist misschien ook ons mooie landje, als ge 's zomers uit uwe steden trekt, ge hebt Zeist, Baarn, Lochem en Valkenberg bezocht, doch Oisterwijk hebt ge vergeten.

Ge zijt 's zomers, vermoeid van uw drukke stadsleven, hevig gaan verlangen naar landelijke rust, doch naar de rust der Oisterwijksche dennenbosschen hebt ge uw verlangens niet uitgestrekt.

Ge hebt, walgend van uw vuile grachten, hevig verlangd naar de klaarheid van frissche meeren en heldere beekjes, en ge hebt ze gezocht overal in het land, doch de Brabantsche „stroompjes" en wijde „vennen", waarover de blijde vogels zich reppen en waarin de leliën haar witte kelken wiegelen op lange

Sluiten