Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE WANDELING

OVEE DEN

„Hondsberg" en „Speyck."

e genieten wil van het eenvoudig schoone

onzer ongerepte dennenbosschen, wie zich nieuwe levenskracht wil garen uit den verkwikkenden geur der pijnen, hij verzuirne niet een uitstapje te doen naar bovengenoemde buitengoederen. Hij volge ons daartoe op den weg, die op de kaart vermeld staat als de „Baardijk" en welks witgekalkte paaltjes ons weer ten veiligen gids strekken. Langs lachende weilanden, waartusschen hier en daar een lommerrijke laan of zandspoor zijwaarts voert, bereiken wij aldra de uitspanning „de Kikvorsch." Hier wenden we rechts af, voortaan den breeden zandweg volgend, die met eene bocht ter linkerzijde ons al spoedig bij het aanvankelijke doel onzer wandeling brengt. Yan lieverlede heeft het landschap, terwijl we verder schreden, een ander voorkomen gekregen. Tusschen de weilanden en akkers, welke den weg omzoomen, vertoont zich reeds hier en daar een laag masten boschje, totdat, wat verder op, ons aan weerszijden het roodgele zand tegenblinkt,

Sluiten