Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den van 't geboomte een planken optrekje, des zomera de verblijfplaats eener familie, welke hier de benauwde stadslucht ontvliedt en genieten komt van het vrije buitenleven.

Gelijk op den „Hondsberg" bestaat ook op het „Speyck" — zooals men met weglating van het predicaat „groot" -in Oisterwijk pleegt te zeggen — gelegenheid om eenige verversching te gebruiken, eene verversehing, die ons bij warm weder in dubbele mate weldadig zal aandoen, wijl wij ze kunnen genieten in

GROOT SPEYCK.

de koele schaduw van het hooge geboomte. Lang mogen we ons op dit aangename plekje nochtans niet ophouden, daar onze wandeltocht nog verder reikt. Wederom gaan we onzen bekenden „Baardijk" opzoeken, oostelijk van het „Speyck" gelegen, en die in rechte lijn zuidwaarts loopt, tot daar, waar hij zich in de blauwende masten schijnt te verliezen. Het terrein, waarop wij ons thans bevinden, behoort weer tot het landgoed „de Hondsberg," dat zich aan deze zijde uitstrekt over het gansche vennengebied tot aan

Sluiten