Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJZONDERHEDEN. GEMEENTEHUIS STATIO N STAATSSPOO R POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR

OPENBARE en BIJZONDERE SCHOLEN VOOR ALLE GEZINDTEN

ROOMSCH-CATHOLIEKE KERK

NEDERD. HERVORMDE KERK

GASTHUIS

GASFABRIEK

WATER- EN BOSCHPARTIJEN.

GALGE-VEN

PIERENBERG

RIET-VEN DIACONIE-VEN BRAND-VEN

WIT-VEN

VAN ESSCHEN-VEN

KLEIN ADER-VEN

KOLK-VEN

DE TON DUIVELSBERG GOOR-VEN

GROOT ADER-VEN

STAALBERG-VEN

WOLFSPUT-VEN

BELVERS-VEN

HUIS-VENNEN

Hotel, Café-Restaurant en Pension

„DE LINDE"

Hötel van den Eersten rang, gelegen met mooie waranda's en groote tuin op het schoonste punt van het dorp, op enkele minuten afstand van de zoo prachtig mooie wandelingen en bosschen.

Geheel nieuw naar de eischen des tijds ingericht.

GROOTE ZALEN DISPONIBEL VOOR DINERS, PARTIJEN ENZ.

Concerten in den Tuin.

GROOTE STAL EN AUTOGARAGE.

Bondshotel van de Algem. Ned. Auto-Club.

Prima Consumptie. - flette Bediening,

RESTAURANT DEN GEHEELEN DAG. Beleefd aanbevelend,

Telefoon No. 4. G. OIRBANS.

Sluiten