Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b0Overelhe; wingerdgeukte enito ^%^CZ stapte vaak de groote, mu*® le oogen, veilig

en bespiedde, met zijn gen ^ wj bang v00rwas. van uit de hoogte, de kipp , onbeheerd; het tweede Achter het berceau a9' een wiid amandel-

tuintje. Onder wat v ierstrui groei van hoog-

boompje was het d olmeScheuten, met vaag

rg^rssrn^'rderkennen de sporen van

een vroegeren aanleg. afheining naar

He, derf. «!»,,. ee„ braak «,»*»

het pad kwijt geraa , onder een olmboom,

onkruid-overwoeker schuurtje, waar het

met achterin, na j stroohulzen

ineens veel lichter was, een Kuil

en scherven v,n melk»»

De een mans-

Het eerste had lang bruingeteerde hooge heining van Taster^a èn houtwerk waren

ramen, maar èn rasterma uitbundigen bedolven onderMorgens, onder het

winde-groei, P laMende bloeiing van

olmenlommer, ee zoQ welig

Sn:rTt mÜdTgeWwaSs, daTdeTkke strengen van wilde het milde g ^ vindend en om

stengels, enkel elkaa ^ weer van eigen

elkaar VOOT^^ bladeren en bloemen hingen zwaarte en m tros koorden van

over he, ,rfn<je en he, pa<h ^

groen waren heenge ei hoek bii het tweede

en:r°°\:flirdakte was gespannen. Daaronder

ïZah Óp een ...g "«

Sluiten