Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK.

Ze hadden eerst gezegd op de werkplaats, dat zij dat jaar met Allerzielen vrijaf namen, maar, allemachtig, wat was de patroon te keer gegaan! — Sacré nom, wéér een dag naar den bliksem!... 'thuis stond nog niet onder de kap... wat moest hij beginnen als morgen de vorst inviel...? 't Was wonder, dat ze Allerheiligen nog werken wouen... Slampampers dat ze waren! — en hij had nijdig met zijn vuisten op de schraagtafel geslagen — waarom namen zij Allerheiligen niet om in de kroegen te loopen, dan konden ze met Allerzielen op hun nest blijven liggen...

Ten laatste was de ploegbaas gaan beloven, dat er voor ditmaal weer de beide f eestdagen gewerkt zou worden.

's Morgens voor hij opstapte, had Louis het verhaal aan Madame Carpentier gedaan; — ze mocht hem nog wel een tas koffie geven... met Allerzielen den heelen dag op de leer te staan...!

Louis was een voorbeeld van een bedaard werkman, maar op zijn dozijntje extra feestdagen was hij danig gesteld.

— Ja... maar met zulk weer was er tóch geen aardigheid aan het uitgaan... had Madame Carpentier

Sluiten