Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Guillard! Valency met zijn kunsten! En de

ellende met de nieuwe huurster van het appartement van Levèque... och, och, wat al een moeite weer

en wat al getob...

Carpentier zuchtte, 't Was moeilijk om concierge

te zijn... .

— Madame Guillard, die vroeger op huiselijke

concerten in de Salie Pleyel wel eens accompagneerde, had sinds den winter een engagement bij een dameskapel in een restaurant. Het mensch had hoe langer hoe minder lessen gekregen en zoo was het losse leven haar in het hoofd geslagen. Begin December, toen zij nog goede vrienden waren, kreeg Hortense eens drie nieuwe avond-toiletten tegelijk te zien, zwarte kant met pailetten en vieil-or zijde en groenblauw fluweel. En zoo was het doorgegaan, altijd weer wat anders, grijszijden schoenen, een mantel met kant en bont, handschoenen met een paar dozijn knoopen... tot de onbetaalde rekeningen waren losgekomen...! Toen had hij Hortense bevolen, de vriendschap af te breken... In vier maanden was er geen vrijbiljetje voor het kleinste concert op overgeschoten...

Dat was geen solide vrouw meer. Carpentier

vermoedde zelfs, dat ze een amant had... 'tmoest aangekomen zijn met den Réveillon, toen ze vier heeren op een hazepastei had gehad en er gezongen was bij de piano en geklonken met glazen tot twee uur 'snachts... Laatst, in een humeurige bui, toen driemaal op één dag een kerel met dezelfde quitantie was teruggestuurd, had Hortense wat hardhandig Ninouche uit de loge gesmeten. Van dien tijd af was de vijandschap verklaard geweest. De tjingel speelde nu haar oefeningen geregeld op het uur, dat hij zijn dutje deed en hen beiden keek

Sluiten