Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hortense had zich een ongeluk geschrokken Die galgestroppen, zij kenden ze maar al te goed ' Zije beklaagden altijd het huis naast hen erom"

met dTkkT8 T af' 611 negen j3ar' knappe dingen

TJttl chten op den ru^ ^

ze uit een zlgeunerskamp kwamen, een jongen een ^ W "

woesXge?.neeLhSrdr;;'ir n°9 tWee kIeine

gereden.. n waSentJe werd

hifnu6^^ ZUChUe n°9 eenS-: - di& bende z°u

hij nu altijd op zijn geboende trappen en op zijn

JTÏÏSJÏÏT h'bben' e° - "iNS -

Met meer geweld dan noodzakelijk was, ging de voordeur van het buur-appartement open., de man m llVr^. kwam d^ig de gang doorgestapt.

,, iet betaald?" vroeg Carpentier, plotseling opgeschrikt en tuk bij het geval otseiing

do^r-T1 alS terl°°PS i6tS Van nee en 9^9

door, hy scheen met van zins naderen uitleg te

bii^Gu'll t69ehjk met de livTei was uit de deur kommln ^geslopen, Ninouche, mager en onderenen, een schim van den welgestelden kater van vroeger, nu hij al zijn vette kluifjes uit de loge

rTtee7-/n ^ SlUiPeri3- draai van zijn iLggl

e chufven" f ^ d" ^'azen-deur binnen te schuiven, schrok dan terug voor een dreigende

laars en liep naargeestig de gang af naar de ondertrap

arpentier, met een zeer bezorgd gezicht, kwam

ch weer m zijn leunstoel aan het raam zetten

liifcJ^ 9a concierge te zijn... de verantwoordelijkheid te dragen voor het marcheeren van heel een hu, dat ging maar niet zöó... „Veel menschenken^ en tact, zei Z1jn collega uit de school naast-aan

Sluiten