Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgeefster dezes is verschenen:

Het Nieuwe Testament

voor Leeken leesbaar gemaakt

door

H. BAKELS

Predikant bij de Doopsgezinden.

Schrijver van BOUQUETJE DOGMATIEK.

Met inleiding van Prof. H. U. MEYBOOM. 3 Kaartjes en 20 Illustraties naar JAN LUYKEN.

In deze nieuwe bewerking van het Nieüwe Testament heelt de bekende schrijver van het „Bouquetje Dogmatiek" de Staten-bijbelvertaling gewijzigd naar de opvattingen der nieuwere wetenschap; terwijl door de typografische uitvoering de aandacht van den lezer op de belangrijkste gedeelten en uitspraken bizonderlijk gevestigd wordt In de inleidingen en noten wordt daarenboven de lezer op alles gewezen, wat tot recht verstand van den tekst noodig is, zoodat ook hierdoor de bijbel in een geheel nieuw licht komt. — De inleiding van Prof. Meyboom het drietal kaartjes en de 20 illustraties van Tan Luyken verhoogen de belangrijkheid dezer uitgaaf.

Prijs gebonden /1.25.

Nieuwe Courant : „eerbiedwaardige arbeid, merkwaardige uitgaaf." — P. H. Hugenholtz: „met ingenomenheid te begroeten; het boek kome in handen van velen." — Dr C. E. Hooykaas: „Een welkom dan, en van harte! — Doopsgezinde Zondagsbode„een uitkomst voor velen." — Ds. P. B. Westendijk: „Een werk als dit helpt onzen geestelijken dampkring zuiveren. - Ds. F. W. Drijver: „het boek beveelt zich zelf aan.

Mij, voor Goede en Goedkoope Lectuur, Overtoom 230, Amsterdam.

Sluiten