Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bourg": het publieke park, dat bij het zóó genoemde paleis van den Senaat behoort. De „Avenue de PObser.vatoire": een zeer breede laan, die als een verlengstuk van den „Luxembourg" is.

Bij blz. 18. „mansarde": zolderkamer.

„ „ 19. het „métier": het „vak."

„ „ 21. „Tiens": „hé!" of „zóó"...

„persiennes" : jalouzieën.

w „ 23. „Quelle fraicheur!": „Wat is 't hier lekker koel!"

„c'est la campagne . . .": ,,'t is of je op 't land bent!" Paimpolaise : een Bretonsche uit Paimpol.

„ „ 24. de „gare Port-Royal," een ondergrondsch stationnetje van het treintje naar Sceaux en Robinson — welk stationnetje men, op de Place de 1'Observatoire over de hekken kijkend, in de diepte liggen ziet.

v „ 25. buurthalletje : overdekt marktje, op de manier van de groote Hallen.

„ „ 26. „weken ... de ruiten naar binnen" : men heeft nml.

uitsluitend openslaande ramen te Parijs. Schuiframen zijn er onbekend.

„ „ 27. „érotomane"; zoo noemt Célestin Monsieur Lourty, die aan een, aan krankzinnigheid grenzende, hysterie lijdende is.

„ „ 29. „ventouseuse": zetster van „laatkoppen," glazen klokjes, die de huid omhoogzuigen en dienst doen als Spaansche vliegen, mosterdpappen enz. De Fransche dokters werken daar veel meê.

„ „ 30. de „Sorbonne": de Universiteit van Parijs.

„ „ 32. „sale vache": „vuile koe," eigenlijk een heel ordinair scheldwoord, heeft door 't menigvuldig gebruik in bohème kringen, meer een klank van komische ergheid gekregen.

„pélo" en „braise": „argot"(volkstaal)-woorden voor

„geld."

„glaise": klei.

n » 33- casque du pompier": „de helm van den brandweerman."

Sluiten