Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Millevoye, nationalistisch afgevaardigde, houdt daar zijn lezers het schrikbeeld voor: „de heilige vrouwen (de nonnen) verjaagd, de kerk gesloten, het geweten vernietigd, Frankrijk overgeleverd aan de Vrijmetselaars."

de „cour," de binnenplaats van vele „huizen," die soms uit drie, vier huisblokken als het hier beschrevene bestaan.

Bij blz. 40. „cabinet de toilette." De Franschen hebben zelden hun waschtafel in hun „chambre" (Zie blz. 10). Ze vinden dat niet keurig genoeg voor het heiligdom, en hebben gewoonlijk een apart hokje om zich te wasschen.

„fooien van de huurders"; vast, bij het betrekken van een „appartement", 20 frcs; en met nieuwjaar 20 frcs; plus de apartjes ; voor een „logement" of kamer minder.

„'t jonge huishouden was nu ook concierge ; de vrouw is nml. zoogoed concierge als de man; 't is steeds een gezin, dat concierge wordt; de conciergevrouw heet dan ook ,, la. concierge.

41. „over de kanten sprei de bestellingen gerangschikt."

Zie bij blz. 7.

„zijn Luxembourg," hier: het Senaats-paleis zelf. Zie bij blz. 17.

>. 42. „Quatrième a gauche" : vierde verdieping links.

„ 44. „de verplichte wijkverving" : ieder jaar wordt in eenige wijken van Parijs de verving der huizen van overheidswege gelast. Er worden daar wel eens historische bouwwerken, als bijv. de Place des Vosges, mee bedorven.

de „faubourg St.-Germain," de wijk rond het westelijk deel van den Boulevard St.-Germain, waar een belangrijk gedeelte der aanzienlijke families woont.

„professeur" : leeraar.

„rez-de-chaussée" : het gelijkvloersche gedeelte van hel huis: „een" r-d-ch is dus één der gelijkvloersche appartementen.

Sluiten