Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij blz. 82. „bon Dieu" : „onze-lieve-Heer."

„feutre rigide" : stijf kastoor.

„glacé," : spiegel.

„ „ 83. „Sucrier" : Suikerpot.

„mare": een soort jenever.

„ „ 84. „caissier" : kashouder.

„ „ 86. „pot au feu" : gerecht van gekookt klapstuk, uien, wortelen, prij en knollen, waarvan men eerst de soep eet, daarna het vleesch met de groenten, (burgerlijke keuken).

„ „ 87. „logement" : zie bij blz. 10 en blz. 40.

„ 88. Qa relève 1'ame . . ." : „Dat verheft de ziel!"

„ „ 89. „Cochon d'Inde": Guineesch biggetje, marmotje.

„ „ 90. „rez-de-chaussée" : zie bij blz. 44.

„vendeur" : verkooper.

„sous-sol": sousterrain, welk woord geen Fransch is! „ „ 91. ..gare de 1'Est": 't Wester-station.

„ „ 92. „fiacre" : huur-bakje, aapje.

„ „ 93. „Direction de 1'Octroi" enz.: „Directie van de Douane der Stad Parijs .. . Raad van Administratie . .. proces-verbaal. .. beslag gelegd ... de belanghebbende wordt uitgenoodigd zich aan te melden aan het bureau der Regie ... om tot een transactie te komen."

„Madame pense .. ." : „verbeeld u!"

„ „ 94. „contributions" : „belastingen."

„95. „St. Lazare" : het vrouwen-tuchthuis.

Madame de Maintenon: maitresse van Lodewijk XIV.

„ „ 97. Robinson : zie bij blz. 24.

98. „Hoog in een boom" : de eigenaardigheid van dit gehuchtje van louter uitspanningen en landelijke restaurants is, dat m de zware, oude kastanjes de prieeltjes zijn gebouwd, drie of vier boven elkaar, langs een wenteltrapje rond den stam te bereiken, „filet" : marktnet.

„tripes" : gerecht van darmen; „fritures": gebakken vischjes enz.

„marchand de vin": volks-herberg-en-restauranthouder.

Sluiten