Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze is d'r bij, de mankpoot... (hij laat 'r zitten)... hij komt niet weêr terug dit keer!"

Bij blz. 206. „Trés délicieux" zegt men niet; evenmin als men zeggen zou : „zeer prachtig," of „zeer verrukkelijk." De overdreven Duitscher voelt dat niet in de vreemde taal.

„ „ 207. de „Salons" : zie bij blz. 149.

„ „ 208. „cimaise" : bovenzijde eener lambrizeering, waarop men gewoonlijk de schilderijen laat rusten.

„ „ 210. Maecenas: bekend Romeinsch kunstbeschermer.

„ „ 211. de „Noctambules" : zie bij blz. 33.

„ „ 212. „il pue le professeur allemand" : „hij stinkt naar dien Duitschen leeraar!"

„ „214. „Reines de Frances" : de beelden der „Koninginnen van Frankrijk" staan in een wijden kring rond de terrassen.

„ „ 215. een „piou-piou," een infanterist; tegen dat de hekken sluiten posteert zich bij elk een man van de paleis-wacht, opdat niemand meer binnenga; de roffel kondigt het publiek aan, dat het den tuin te verlaten heeft; en eindelijk worden de laatste menschen door de speciale bewakers van den tuin onder het geroep „Fermer!" (sluiten!) naar buiten gedreven.

De Oostzijde van den Boulevard St. Michel heeft louter winkels en cafés en is daardoor de drukste.

„cascade" : waterval.

„een bruin-steenen koelkan" doet altijd dienst, in de restaurants van den tweeden rang, als waterkaraf.

„ „ 217. de „gar9on" : de kellner.

„ „ 218. de „Maternité" : ziekenhuis, alleen voor verlossingen.

Val-de-Grace : het groote militaire hospitaal.

„ „ 219. Rue de 1'Arbalète: Boogschutterstraat.

Rue de 1'Epée-de-Bois : Houtendegenstraat.

Rue du Pot-de-Fer : IJzerenpottenstraat.

„ „ 220. Rue du Puits-de-PErmite: Kluizenaarsput-straat.

„ „ 221. de Arènes de Lutèce: overblijfselen van een Romeinschen open-lucht-schouwburg.

Sluiten