Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij blz. 261. de „bonnes Soeurs": „de goede zusters," zóó worden gewoonlijk de geestelijke zieken-zusters genoemd.

„mère supérieure" : moeder van een vrouwenklooster Jules Coutant en Girault-Richard : twee socialistische député's.

„ „ 263. „Non ... pas de lettres" : „nee ... géén brieven!"—„rien" : niets.

„ „ 264. „1'autre jour . .." : „laatst. .

„ „ 209. „Madame la baronne enz.": In 't Hollandsch zou een Carpentier gezegd hebben : de barones van Ouwehoedenburg, of iets dergelijks.

„II faut qu'elle parte" : „Ze zal weg en ze mot weg!"

„ „ 272. „blanquette" : kalfspoelet met een eiersaus.

„ „ 276. het „Panthéon" : de groote vroegere koepel-kerk, thans gewijd aan Frankrijks groote mannen, en in welks kelders o. a. Voltaire, Rousseau, Victor Hugo en Zola begraven liggen.

„ „27;. „Puvis" : Jozette spreekt over de muurschilderingen van Puvis de Chavannes.

„Carnavalet" : stedelijk museum van oudheden. „Cluny" : ander museum van oudheden.

„ „ 284. „soulier ayant appartenu" : „schoen, behoord hebbende ..."

„ „ 285. „Avan<;ons" : „laten we doorgaan."

„ „ 288. „Musée de Voitures" : museum van voertuigen.

„ „ 292. „patronne" : opzichteres over het geheele atelier.

de „premières" „creëeren," ontwerpen de nieuwe modellen, de „apprêteuses" maken die nieuwe modellen en de „garnisseuses" garneeren ze; naar de duurte der hoeden wordt er van „bonne" (voor de goede hoeden), „moyenne" (middelsoort) en „petite" (voor de meer goedkoope hoeden) „apprêteuses" en „garnisseuses" gesproken. De „premièrepremière" heeft als 't ware de artistieke leiding. De „recopieuse" maakt de geslaagdste modellen na.

„ „ 297. „midinettes": zie bij blz. 148.

„ „ 302. De „Sacré Coeur" (het „Heilige Hart,") basiliek op den top van Montmartre, die men op vele punten

Sluiten