Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„collage sêrieux! affaire de cceur ?" : „ernstig meenens! een heusche liefde ?"

Bij blz. 354. „Bien !" enz. : „Goed, goed, goed ... niet meer aan denken!"

357. Bouguereau: een zeer poeteloerig schilder, Barijsche beroemdheid.

„ 358. „caves" : eigenl. kelders.

„ 360. „et la donzelle se sauve": „en het juffertje smeert'm."

„ „ 361. „cabotin" : minder slag tooneelspeler.

„ „ 362. „dame du monde" : dame uit de groote wereld; „demi-monde" : scharrel-wereld.

„Artistes Francais" : zie bij bl. 149.

„Cercle Volnay" : een club, die een kleine voorjaarstentoonstelling van schilderwerk organiseert.

;6ï. „Un Delacroix": „een D., die óp is, en zonder vuur meer."

„Une forte tête" : „Veel energie!"

, „ 364. „en hij luid zijn naam riep" : vanuit zijn bed trekt de concierge, nadat men de bel heeft doen overgaan (die ook in de loge uitkomt), de voordeur open ; en men roept dan, opdat geen vreemden of dieven zullen kunnen binnen komen, zijn naam.

„ „ 366. Door het Staatsmonopolie op lucifers zijn deze, evenals de sigaren, duur en slecht te Farijs. Zweedsche kosten 10 centiem het doosje en worden dus weinig gevraagd. Men gebruikt nog onze ouderwetsche zwavel-lucifers (5 ets. het doosje).

„ „ 368. het haardje : het in alle huizen aan te treffen ingemetselde haardje, in koperen omlijsting, onder den schoorsteen.

„thee van wilde violen" : een „tisane" dus. Zie bij blz. 128.

„ „ 369. „lavabo" : waschtafel.

„chambre" : zie bij blz. 10 en 40.

„ „ 371. de „Réveillon" : de avond en nacht van den 24e December. Om 12 uur is er dan een hoogmis in de kerken. Na afloop daarvan soupeert men, thuis of in de restaurants, vooral op de voornaamste boulevards. De families echter, die niet naar de

Sluiten