Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij blz. 432. „Voila Mademoiselle enz.": „De juffrouw hier, wil misschien je spiegeltje wel koopen. (Een groote spiegel heet „glacé," een kleine „miroir".)

„ „ 433- „rupture" : breuk.

„ „ 434. „relevé de notes" : rapport, testamonium.

„ „ 444. „qui est la?": wie is daar?

„ „ 450. „commissionnair" : kruier.

„ „ 452. „Moulin de la Galette" : dergelijke gelegenheid als het Bal Bullier; echter op Montmartre. De „Moulin Rouge" en de „Moulin de la Galette," waren vroeger werkelijk molens (de laatste bestaat, meenen wij, nog). De molens nu waren, op de dorpen, de plekken waar 's Zondags gedanst werd. (Men denke aan Andrieux' „Le meunier de Sans-Souci"). En zoo hebben die dorpelijke Montmartre-molens, mèt de ontwikkeling van Montmartre tot een centrum van bohème pretmakerij, zich vervormd tot de luxueuse dans-gelegenheden, die ze nu zijn.

„ „ 453. „maison meublée." Zie bij blz. 148. „Hotel" is hier gebruikt in den gewonen zin, die het woord ook in 't Fransch heeft.

v n 455- perrons = zijwegen : de groote stations van Parijs zijn ElND-stations; er is daarin één zeer breed dwarsliggend hoofd-perron, waarop uitkomen alle „quais" (kaden of perrons), langs welke de treinen voor- en af-rijden. Die „quais" zijn door kettingen afgesloten, en slechts wie er op te maken heeft, wordt toegelaten.

„ „ 457. „tiens, mon vieux" enz.: „zoo, ouwe ! je hebt haast! dat mag ik zien!"

* 1 45®- iïQuatz' Arts," een der „artistieke" café's op den Boulevard de Clichy.

„ „ 459. „danse du ventre" : buik-dans.

„cancan" : dans, waarvan de kunst o. a. hierin bestaat, dat de danseres met de punt van haar schoen haar hoed aanraakt.

„ „ 460. „café-concert" is het Fransche woord voor het Hollandsche Café-Chantant.

„je cherche une dame": „ik zoek een dame..."

Sluiten