Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgeefster dezes is verschenen een Tweede Druk van:

RIKA

ROMAN

door

ANNA VAN GOGH-KA.ULBACH. Prijs ingen. ƒ 1.90, geb. ƒ 2.75

TOONEELWERKEN

VAN

J. A. SIMONS-MEES

Schrijfster van „De Veroveraar" en „Atie's Huwelijk .

Eerste Bundel: Tweede Bundel:

Twee Levenskringen. Een Moeder.

Van Hoogten en Vlakten. Sint Elisabeth. Zijn Evenbeeld. Kasbloem.

Elk dezer bundels ingenaaid ƒ 1.25, in Keurband /1.90 Voor onze abonnés . „ 1.— „ » ..1-65

Over den eersten bundel schreven:

N. Rott. Crt. : „Vaak innig verfijnd, soms verrukkelijk subtiel." — Frans Mijnssen: „Merkwaardige werken van een merkwaardige vrouw." — Over Sint Elisabeth oordeelde de N. Rott. Crt.: „wellicht haar rijpste werk." _ De heer F rits Lapidoth in De Nieuwe Coufant: Sint Elisabeth is voor mij het meesterstuk van Mevrouw Simons-Mees.

Mij. ïoor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam.

Sluiten