Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meren groep voor de Ylaamsche Maagd, die eeuwen lang in haar banier gehuld en verborgen, door den schutsgeest weder tot leven «■eroepen, ontwaakt, frisch, krachtig en schoon als voorheen, met al de kenteekens van macht en grootheid. Treffend werd aldus het streven en werken van Willems aangeduid, die de eerste den stoot heeft gegeven tot de herleving van het Vlaamsche land. Daarom prijkt Willems' medaillon vooraan op het voetstuk.

HET VLAAMSCHE LIED.

De beide zijden zijn versierd met marmeren bas-reliefs, voorstellende het Ylaamsche Lied, verbeeld door een moeder, die haar kindje op de knieën in slaap zingt, en ons beroemd dierenpos met Reinaert den Yos, te midden van den hofstaat van koning Nobel.

Op de achterzijde zijn de namen van de medestrijders van Willems

Sluiten