Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Optocht naar het Gedenkteeken.

Aan den stoet der Vlaamsche maatschappijen, die de onthulling bijwoonden van het gedenkteeken ter eere van Jan Frans Willems, namen deel de volgende kringen :

Ruiter met Vlaamsche vlag.

Algemeene hoofdcommissaris: Alfons Sevens.

Groep l. Hoofdcommissaris: Herman Obrie.

1. Muziek der Weesjongens, Gent.

2. Bond der Gentsche Weesjongens, Gent.

3. Gymnastische Volksmaatschappij, Gent (Schoonste intrede).

4. Turn-en Wapenkring: De Vriendschap, Gent (Schoonste intrede).

5. Turn- en Wapenkring : Rabot, Gent.

6. Gymnastische Club, Gent.

7. Turnkring : De Vrijheidsliefde. Gent.

8. Gentsche Turnvereeniging. Gent.

9. Turnclub : Werken versterkt, Gent.

10. Turnkring : Geluk in 't Werk, Gent.

11. Rust roest, Turnkring, Gent. , , , . , v

12. Rust roest, Vlaamsche kring, Gent. 1 (Schoonste intrede).

13. Faafarenmaatschappij: De Onafhankelijke, Bouchout.

14. Snellaertkring, Gent.

15. Vriendenkoor, zangmaatschappij, Gent.

16. De Broederbond, zangmaatschappij, Gent.

17. Laurentskring : De Vrijheidsliefde, Gent.

18. Brahma's Vrienden, Gent.

Sluiten