Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62. Koninklijke Zangmaatschappij : De Melomanen. Gent. 63 Zangmaatschappij : De Liederkrans, Gent.

64. Voor fiod en Vaderland, tooneelmaatschappij. Gent. 65 Van Crombrugghe's Genootschap, Gent.

66. Bolmaatschappij : Hoep en hij gaat, Gent.

67. Koninklijke Maatschappij der Gedecoreerden van Nijverheid, Land¬

en Hofbouw, Gent.

68. Werkerspensioenkas, Gent.

69 Fanfaren : De Volksvrienden, Gent.

70. Vereeniging der Vlasbewerkers en bewerksters, Gent.

71 Zangmaatschappij : De vereenigde Broeders, Gent.

72. Zangmaatschappij : Grembergzonen, Gent

73. Zangmaatschappij : Tinelskring, Gent

74. Tooneelkring : Nut en Vermaak, Gent

75. Reizigersmaatschappij : Jong wordt oud, Gent.

76. Werkmansziekenbeurs : Helpt u zelf. Gent.

77. De Verbroedering, Maatschappij van Oud Onderofficieren van het

Belgisch Leger, Gent.

<8. Vaderlandsche Maatschappij van Gewezen Korporaals en Brigadiers van het Belgisch Leger, Gent.

79. Fanfaren : De Postfanfaren, Gent.

80. Vere snigde Briefdragers, Gent.

81. Reizigersmaatschappij : Hebt elkander lief, Gent.

82. Katholieke Schoolpenning, Gent.

83. Davids-Fonds, afdeeling Gent,

84. Victoria, Gent.

85. Snelvisschers der Lei, Gent.

86. Sint-Pietersvisschers, Gent. (Schoonste intrede).

Groep Studentenkringen.

87. Rodenbachsvrienden, Gent.

83. Katholieke Gentsche Studenten, Gent.

89. Vlaamsche Katholieke Studentengilde, Kortrijk.

90. Katholieke Studentengilde van Deinze.

91. Studentenkring, Waarschoot.

92. Waasche Studentenkring, Sint Nikolaas.

93. 't Zal wel gaan, Gent.

94. Heremans' Zonen, Gent.

95. Van Maerlantszonen, Brugge.

96. Normalistenbond, Gent

97. Vooruitstrevende Sludentenkring : Geen Taal, geen Vrijheid,

Brussel.

Sluiten