Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, wees niet wreed, heb medelij,

Mijnheer, mijnheer,

O, wil het mij vergeven !

Uw vader heeft vast u bedorven,

Zijn hoofd viel wellicht op 't schavot^ Of is hij in de kerker gestorven ?

Dan wacht u hetzelfde lot.

Neen vader was een der soldaten

Die sneuvelden voor land en vorst. Men heeft hem op 't slagveld gelaten, Een kogel trof' hem in de borst.

En ik sta alleen, enz.

Gg spreekt van uw grootmoeder immer>

Maar zeg mij wie is dan die vrouw, Zij leerde u zeker nog nimmer,

Van eerlijkheid, liefde en trouw,

Neen, nu kan ze mij niet meer leeren,

Zegt snikkend het arme kind,

Ze is in het gasthu.s meneeren.

En werd aan bei haar oogen blind.

En ik sta alleen, enz.

Yandaag werd ze zeventig jaren,

En ik dacht al kan ze mij niet zien,. Al heb ik geen geld om te sparen,

Toch wil ik als kleinkind iets bien, Ik had niet het plan om te stelen.

Want dat doet haar wis veel verdriet. Maar 'k zag al die bloemen, zoo velen

En 'k dacht een er van mist men niet* Ik wilde 't haar brengen, ze is het wel waard,

Want grootmoe is alles voor mij : Och, wees niet wreed, heb medelij, Manheer! mijnheer!

Och wil het mij vergeven. •

Firma VISLAAKE, Rozenstraat 148, Amst.

Sluiten