Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee aardige Menschen.

Er waren twee aardige menschen,

Die dachten van niemand geen kwaad Zij dachten alleen aan hun tweetjes,

Zooals dat gewoonlijk al gaat,

Er waren twee aardigen menschen

Doch zonder verstand, en gezond, Die hielden zooveel van elkander Als of er geen Wetboek bestond.

De eene studeerde voor Docter,

Zijn papa gaf de duiten er voor,

De and're verdiende haar broodje, Als schrijfsterje op een kantoor.

De eene zat rijk in zijn kleeren,

Droeg vesten en kousen van zij De and're had bijna geen hemd aan*

En toch was ze dapper en blij.

Hij wachte haar 's avonds na achten,

Dan kwam zij van haar kantoor, Dan vielen ze elkander in de armen, En trok zij weer eens aan zijn oor Eens kocht hij een ruikertje rozen,

Een doos zeep en ook reuk En later bij wijze van verrassing, Een prachtige hoed met een deuk.

Sluiten