Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen werd het hoe langer hoe mooier

Yoor werken hadden ze geen tijd Zij had haar penhouder verloren

En hjj was zijn leerboeken kwijt,

Toen huurden zij samen een kamer

Omdat er geen uitkomst meer was Toen kochten ee samen iets anders En dat komt volstrekt niet te pas.

Papa sprak wel aap van een jongen

Waar haal je dat schepsel vandaan Kom geef haar een „bankje" van honderd

En daar is de zaak mee gedaan.

Toen bleef zij alleen met haar ....

Geen mensch die haar hielp in den nood Zg beefde van angst en van schande En maakte haar kindje toen dood.

Er waren twee vroolijke menschen,

Doch zonder verstand en gezond, Die hielden zooveel van elkander Alsof er geen schande bestond.

De een is gevestigd als dokter

En werkt voor een deftig bestaan De and're tucht in 't spinhuis,

En daar denkt niemand meer aan.

Sluiten