Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De fiere Jongeling.

Mijn arm krijgt kracht mijn liart heeft moed,

Geef vader ! geef me een zwaard,

Veracht geen jong'iings bruischend bloed ) , . Zijn oorsprong niet onwaard. )

Ik voel een drift, een vuur in mij,

Dal in mijn ad'ren brandt,

Ik sterf zoo graag en fier als gij, ), .

"Voor 't lieve Vaderland. ) ls'

Toen onlangs 't garnizoen van hier

Zoo moedig trok ten strijd,

Glom ieders blik van heldenvuur, )

De mijne glom van spijt. )

Geen kinderspel heeft me ooit behaagt;

Maar trom en wapengloor,

En niets heeft ooit mijn moed versaagd, ), . Ach, stel dien niet te loor. )

Toen ieder knaap de heide opvloog,

Wat sloeg hun hart voor d' eer,

En ik, mijn vader! — ach! mijn oog ),.

Zonk vol beschaming neer. )

Al is mijn arm zoo sterk nog niet

Als menig heldenarm,

Het bloed dat door mijn ad'ren vliedt, ) , .

Is duizendmaal zoo warm. ) '

Het is, o vader, 't is uw bloed,

Dat om dit harte vloeit,

Niets minder dan uw eigen moed, ), .

Die dezen borst, ontgloeit. ) '""s'

Ik ga, mijn vader! fier en blij,

Met krijgsmanshart en hand,

En sterf ik — o, zoo sterft ge in mij. ) .

Voor Vorst en Vaderland. )

Sluiten