Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrouwen! door te veel te willen.

Raakt gij geld en kleeren kwijt, En de Lombard is de toevlucht,

Voor uw groote luchtigheid.

Vaders! moeders! gunt uw kindren

Gulle vreugd op Kermistijd,

Maar ontraadt hen toch het snoepen,

Dieven maakt die luchtigheid. Als een woeste hoop te dwalen,

's geen ware vroolijkheid,

Nuchter en bekwaam te wezen Is de beste luchtigheid.

Komt, de boog dan eens ontspannen,

Op den blijden Kermistijd,

Vroolijk zingen, lustig dansen,

Is goed voor de luchtigheid,

Is de Kermis dan verdwenen,

Dan baart naberouw geen spijt, En met een gerust geweten,

Zingt ge 't lied der luchtigheid.

Stadgenooten! blijft steeds toonen,

Dat gij goede Burgers zijt,

Die in orde en wet beminnen,

Ook wanneer gij luchtig zijt; Dit zal u tot eer verstrekken,

En een ieder roemt op strijd, Uw betamelijke vreugde,

Uwe gulle luchtigheid.

Dankbaarheid moet u bezielen,

Want dat. wat den Kermistijd Een en andermaal mocht hind'ren,

Daarvan zijt gij thans bevrijd;

Maar bedenk het kan verkeeren,

En de vreugd wordt dan beschreid, 'k Bid u houdt dit in gedachten, Bij het feest der luchtigheid.

Sluiten