Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb kinderen die mij vragen:

Vader geef mg een stukje brood, Want de honger doet mij kwellen, Ach breng redding in mijn nood. Zonder werk en zonder voedsel,

Smeek ik aan uw deur om brood. Ziet met medelij op mij neder, Ach breng redding in mgn nood.

In een hutje koud en vochtig,

En de honger steeds nabij,

Heeft zoo een groote rijke wereld

Dan geen werk of brood voor mg Zonder werk en zonder voedsel,

Sleep ik voort mijn droef bestaan Moet dat zoo nog langer duren, Komt er dan geen einde aan.

2onder werk een lied gezongen In aoo'n groote maatschappij,

Zjjn de harten dan yan steen ?

Heeft er niemand medelij ?

Zonder werk, ach hoor miju klacht,

Broeders help toch in den nood, Draagt en steunt elkanders last, Want de werkelijkheid is groot.

Sluiten