Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan 't strand flor Mtae.

Aan de Zuiderzee, aan 't stille strand,

Woont 't liefste kind van heel 't land Ik houd niet zoo'n beetje van haar Zij houdt van mij.

Met haar kanten kapje en klompjes aan Kan geen ander in haar schaduw staan lk zag de mooiste heinde en ver Maar geen zoo lief als zij.

Refrein.

Aan het strand van de Zuiderzee,

Zuiderzee, Zuiderzee,

Wacht mijn bovenste beste Kee,

Wacht mijn Kee.

Veel ju weel en in Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam,

Maar geen twee als de oogen van Kee Aan de Zuiderzee.

Ben je zoo als ik een echte waterrot Ach dan is naar aee gaan je lot.

Kee ze zag het in en zei

Je doet maar mijn jong.

Maar toen 't ajuus kwam, houd je goed Werd het ook bij Kee een tranenvloed, 't Leek me aan boord precies,

Of mij de zee toezong: Refrein.

Eindljjk komt er eens een dag misschien, Dat ik mijn Kee terug zal zien,

Dan gaan wij samen wonen

Ergens ver aan zee.

En zün eeDS getlouwd' dan wordt t gsuw> Trekken wat je kan aan 't wiegetouw,

Jongens ik verlang zoo naar

Mjjn goede beste Kee. Refrein.

Sluiten