Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. De cipier ging hem ontsluiten Hij dacht dat het Louize was

In haar plaats liet hij Ferdinand buiten Die verliet de stad heel ras,

Alwaar Louize was bekend

Daar heeft xij hem naar toegezend.

10. De tijd kwam aan dat hij zou sterven Zonder gena of pardon,

Men zag veel volk de stad doorzwerven, Men haalde Louize uit de prison

En men meende op dit pas Als dat het Ferdinand was.

11 Maar eer dat er werd geschoten Kwam haar liefde voor den dag

Daar zij ging haar borst outblooten Elk ontstelde die haar zag

Zjj riep vader! ziet wat gij doet Ik ben uw kind, uw vleesch en bloed.

12. Er werd terstond pardon geslagen Voor haar beminde Ferdinand;

Men zag veel vreugde in het land Vele menschen verbied,

Om deze liefde en trouwigheid.

13. Haar vader sprak met zachte reden, Tot zijn dochter en Ferdinand,

Ik zal u in den echt doen treden,

Hij gaf 't concent al van zijn hand,

Omdal ge elkander oprecht bemind Neem ik Ferdinand voor mijn kind.

Firma F.W. Vislaake, Eozenstr. 148, Am»t.

Sluiten