Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van deu dienst weer thuisgekomen,

Moest ik komen op 't bureau, Soldaat er is een brief gekomen,

Lees hem mij maar even voor, Ach mijn moeder ligt op sterven.

Mocht ik haar maar even zien.

Ja, al zijn wij klassianen,

Zijn wij daarom zoo slechts nog niet.

Soldaat verlof mag ik niet geven

Want je bent een klassiaan,

Aan de krijgstucht onderworpen,

En voor straf naar hier gegaan,

Moet ik als klassiaan dan dulden,

Daar mijn moeder op sterven ligt. Ja, dan ga ik deserteeren Met den ransel op den rug.

In mijn woonplaats aangekomen.

Groote God wat zag ik daar Stond mijn eenigste geliefde,

Met de handeu in elkaar.

'k Behoefde haar niets meer te vragen

Want mijn moeder was reeds dood. Ja, al ziin wij klassianen

Zijn ouders die vergeet men nooit.

Sluiten