Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SOLDAATJE

Spreken.

't ls winter, 't is guur, het is koud overal En ginds in die duistere kamer vooral Geen vuur in deu haard, een papier als gordijn En ginds, in het bedje, armoedig en klein, Een knaapje vijf jaar o zoo zwak en zoo bleek, Het wichtje te zien maakt het harte u week Een man bleek en somber en treurig als 't kind Spreek troostende woorden als t knaapje begint Te huilen, te klagen of als het spreekt Terwijl hem het harte van medelijden breekt,

Zang.

U hebt me beloofd lieve paatje

Als ik zoet was voor nieuwe jaar U me koopen zoudt een soldaatje

Zeg palief, zeg is het niet waar ? Ik wachtte stil en vol verlangen

Want speelgoed o ik heb het zoo graag, Zeg waarom laat n 't hoofd zoo hangen Het is toch INieuwejaar vandaag ?

Refrein.

Ik bid ik smeek u lieve paatje

Ik ben toch zoet kom ga nu gauw, Ik klaag dan niet meer van de kou.

Kom koop me nu een mooi soldaatje, (bis.)

Stil en bleek zit daar de vader

Bevend luist'iend naar zijn kind, Dat het hoofdje steekt wat nader

Als of het reeds zyn speelgoed vindt Ik heb geen geld wil mij gelooven

Arm kind, ik gaf het u zoo graag Dan had u 't niet moeten beloven,

Het is toch ^ieuwejaar vandaag ?

Sluiten