Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIDDER RUDOLHP

of het verleide Boerenmeisje

Emma Norma,

vttut'gevallen in het Kanton Bern in ZwitserlandOnder de zinspreuk ;

Dnor Rudolph zijn moedwilligheid Wordt Emma door hem valsch verleid.

1.Komt vrienden wilt dit liefdestuk aauhooren; Gij die naar ware en zuivre liefde streeft,

Ik weet het zeker, het zal uw hart bekoren,

Gij d ie reeds in oprechte liefde leeft.

Wat is het liefelijkste hier te vinden ?

Oprechte min, als zij uit het harte vloeit, och valsche liefde die hebben de ontzinden Hetwelk kost zoo menig druppel bloed.

2. Emma, onschuld in het harte

Zjj werd bemind door een ridder hoog in stand Een boerendochter heeft liefde zonder smarte, Doch Ridder Rudolph van een valsche kant, Wist deze boerendochter zoo te vleien

Hij won het hart en binnen kort de eer, Hjj bracht het schoone meisje in het lijen, En binnenkort zuchte zjj met groot hartzeer.

3. Hij deed ze op zjjn woord van eer beloven,

Veel geld en goed ja veel in overvloed at zijne liefde nimmer zou verdooven.

Zijn liefdevuur, dat breekt het teer gemoed. Hjj houdt niet op het meisje te overhalen,

Doch ach, hg bracht het meisje in de druk, Hjj nam 't besluit uit 't Fransche rijk te halen Een Fransche vrouw, doch tot ongeluk.

Sluiten