Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tine:

Ik kan niet gelooven, dat Laura zoo'n kostbaar ding zou uitleenen.

Mevr. Welma:

Och waarom niet ? Ze draagt het toch zelf ook; het had haar ook ontstolen kunnen worden.

Elsa:

(komt terug) Hier is het étui. Wat hebben we eraan ? Er staat in: Brown's Pahli, London. Dat beteekent niets, [geeft het aan Mevr. Welma; deze kijkt erin en geeft het aan Tine.)

Tine:

De collier is dus in Londen gekocht.

Elsa:

Neen, hij is hier in de stad gekocht, dat weet ik zeker.

Mevr. Welma:

Dus dan moet een juwelier hier in de stad hem in depöt gehad hebben, in commissie ; die weet dus den prijs. Me dunkt jelui 'moest maar eens samen naar Hertel gaan, of naar een ander, en er naar vragen.

Tine.

Ik zou zeggen, mama, laat ik alleen gaan, dan ga ik dadelijk. Elsa is zoo zenuwachtig; ze hebben er bij Hertel niets mee te maken van hoeveel belang het voor ons is.

Sluiten